Companyexpense

Automatisera utlägg och reseräkningar

Digitalisera era kvitton

En smart tjänst för den anställde, chefen och byrån. Med Companyexpense blir det enklare, snabbare och smartare att hantera utlägg, reseräkning, traktamente och körjournal.

Companyexpense

Automatisera utlägg och reseräkningar

Digitalisera era kvitton

En smart tjänst för den anställde, chefen och byrån. Med Companyexpense blir det enklare, snabbare och smartare att hantera utlägg, reseräkning, traktamente och körjournal.

Enklare

Minskad manuell administration

Snabbare

65% minskad hanteringstid

Smartare

Färre
felaktigheter

Utläggshantering i telefonen eller på webben

 

En smart och automatiserad tjänst

Rapportera kvitton, kortköp, traktamenten, representation och milersättning i samma tjänst.
Koppla företagskort till tjänsten och importera den elektroniska körjournalen direkt in i appen.
Attestering görs i telefonen eller på webben, var som helst och när som helst. Allting bokförs automatiskt och förs direkt över till ekonomisystemet.
En självlärande och träffsäker lösning som gör jobbet åt dig.

Digitalreceipts

Digitalisera era kvitton

Sänk kostnader och minska miljöpåverkan

Den ledande plattformen för att producera, hantera och leverera digitala kvitton. Med Digitalreceipts kan ni enkelt producera, lagra och erbjuda digitala kvitton. Minska miljöpåverkan genom att slänga kvittot i den digitala papperskorgen Greenbin.

Digitalreceipts

Digitalisera era kvitton

Sänk kostnader och minska miljöpåverkan

Den ledande plattformen för att producera, hantera och leverera digitala kvitton. Med Digitalreceipts kan ni enkelt producera, lagra och erbjuda digitala kvitton. Minska miljöpåverkan genom att slänga kvittot i den digitala papperskorgen Greenbin.

Sänk kostnaderna

Med Digitalreceipts kan ni enkelt producera, lagra och erbjuda era kunder digitala kvitton. Spar kostnader på hantering och inköp av kvittorullar. Även vid små volymer är besparingen betydande.

Minska miljöpåverkan

Konsumenterna ställer högre krav på att leverantörerna att efterleva de globala miljömålen för hållbar produktion. Genom att erbjuda kunden ett digitalt kvitto eller slänga kvittot i den digitala papperskorgen minskar ni miljöpåverkan.

Öka försäljningen

Med digitala kvitton kan ni addera mervärde till transaktionen. Nyttja kvittot som en kanal att bygga lojalitet, kundinsikter, merförsäljning och förmedla personifierad information till kunderna.

Digitala kvitton – snabbt och enkelt

 

Välutvecklat API och färdiga

kopplingar till ledande kassasystem

Kassasystemet integreras med plattformen Digitalreceipts API som producerar ett digitalt kvitto.
Digitala kvittot levereras till kund via SMS, e-mail, webben eller en app.
Kvittot finns alltid tillgängligt för kassapersonal och kund vilket gör att returhantering och reklamationer blir snabbare och enklare.
Företagskunder kan hantera kvitton, utlägg och reseräkningar enklare och effektivare.