Companyexpense

Partners

Som partner till Companyexpense får ni en smart och automatiserad lösning för kvitton och reseräkningar. Ta ert företag, produkt eller tjänst till nästa nivå och anslut er som partner.

White labels

Leverera Sveriges bästa utläggstjänst som om den vore er egen med en så kallad White label. Marknadsför tjänsten under ert varumärke – låt oss stå för all utveckling.

Byråpartners

Som partner får ni en smart och automatiserad bokföring av reseräkningar. Mindre papper och mindre administration. Erbjud era kunder möjligheten att jobba digitalt.

Integrationspartners

En komplett kundkommunikationslösning för hantering av kvitton och reseräkningar behöver integration till flera olika typer av system och tjänster från front-end till back-end och från betalning till ersättning.

Bankpartners

Genom att koppla företagskort till Companyexpense förenklar vi hanteringen av kvitton och reseräkningar ännu mer. Alla köp som görs med kortet kommer automatiskt in till tjänsten. Samtidigt matchas alla köp mot kommande kortfaktura.

Digitalreceipts

Partners

Kassasystem integreras med plattformen Digitalreceipts och producerar digitala kvitton som adderar mervärde till transaktionen.

Integration mot kassasystem