Digitala kvitton och

automatiserad utläggshantering

Vi vill förändra beteenden när det gäller hantering av papperskvitton
och administrativa processer för att effektivisera och förbättra upplevelsen
för handeln, konsumenten, företag, anställda och inte minst för miljön.

För företag      För handeln      För konsument

Digitala kvitton och automatiserad utläggshantering

Findity © 2018 • TeknologiKontakt Merchant login