Nyheter inom skatt

okt 15, 2019

Vi var på plats under årets upplaga av Ekonomi & Företag på Kistamässan den 25-26 september. Under de två dagarna hade vi chansen att ta del av flera spännande och intressanta föreläsningar. Bland annat presenterades nyheter inom skatteområdet. Här har vi gjort en sammanfattning!Ekonomi & Företag 2019

Sänkt aktiekapital

Kravet på lägsta aktiekapital för nybildade aktiebolag sänks från årsskiftet från 50 000 kr till 25 000 kr. De nya reglerna gäller bolag som bildas efter årsskiftet.

Sänkt bolagsskatt

Bolagsskatten i Sverige sänks 2019 till 21,4 % för att sedan sänkas ytterligare till 20,6% 2021.

Höjt RUT-avdrag

RUT-avdraget kommer att utökas upp till 50 000 kr.

Skattereduktion

Skatten för glesbygdsbor sänks med 1650kr/år.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgiften sänks till 10,21% för 15-17 åringar. Det gäller löner utbetalda från 1 aug 2019 och på löner upp till 25 000kr/mån.

Ny regering = nya skatteregler

Friskvårdsbidrag över 5.000 kronor är skattepliktigt i sin helhet enligt Skatteverket. Skatteverkets nya tolkning innebär att arbetsgivare som betalar högre friskvårdsbidrag än 5 000 kronor årligen bör sänka nivåerna ned till 5 000 kronor.

Anställdas förmåner – skattefria eller skattepliktiga

En viktig faktor för att framstå som en bra arbetsgivare kan vara vilka förmåner som erbjuds de anställda. En del förmåner är skattefria och en del skattepliktiga för den anställde och det gäller att känna till reglerna kring detta. Förfriskningar är vanligt till anställda, dessa är skattefria om de är av enklare slag och av mindre värde. Ett annat krav är att det erbjuds till hela personalen. Alla krav måste vara uppfyllda för att skattefrihet ska föreligga.

Vi håller koll på reglerna åt dig!

Vad gäller anställdas förmåner kan det vara ganska besvärligt att hålla koll på Skatteverkets regler och vad som är skattefritt respektive skattepliktigt. Vid en manuell process för Expense Management krävs manuella uträkningar för att det ska bli korrekt.

Med en digital process för Expense Management är bara en av fördelarna att du slipper de manuella uträkningarna. I Companyexpense finns stöd för att hantera flera typer av förmåner – trängselskatt, drivmedel och kost. Det betyder att Skatteverkets regler redan är inlagda. Dessutom behöver du inte uppdatera dig på nya regler årligen, det gör vi åt dig. Uträkningarna sker automatiskt och varken den anställde, den attesterande chefen eller ekonomiavdelningen behöver tänka på regelverket.

Nedan följer fördelarna med en digital Expense Management-process.

Traktamente
 • Den anställde behöver inte själv tänka på Skatteverkets regler för traktamente.
 • Den attesterande chefen behöver inte tänka på regelverket för avdrag av måltider och logi.
 • Traktamente lämnas in fullständigt och behöver inte kompletteras.
 • Uträkningen sker automatiskt.
 • Behöver inte hålla koll på halv-/heldagstraktamente, när vissa avdrag gäller samt de olika reglerna för traktamente inrikes och utrikes
Representation
 • Rätt representationsbelopp räknas automatiskt ut av tjänsten.
 • Tjänsten håller reda på regler för inkomstbeskattning och moms. Automatisk beräkning gör att det alltid blir korrekt skattemässigt.
 • Uträkningen av momsavdrag sker per automatik i tjänsten.
Drivmedelsförmån
 • Rapportering sker direkt efter resan. Det är enkelt att spara information om det är privat resa eller tjänsteresa.
 • Snabb rapportering i och med automatisk sammanställning och inget manuellt arbete.
 • Eftersom resorna registrerats automatiskt kan man undvika fusk.
 • Enklare att kontrollera att rapporten stämmer.
 • Löneavdelningen behöver inte vara involverad vilket sparar tid.
Trängselskattsförmån
 • Den anställde gör en körning som resulterar i trängselskatt och med hjälp av elektronisk körjournal registreras även avgifter för trängselskatt.
 • Rapportering av trängselskatt sker månadsvis genom inskick av körjournalen. Privata resor innehållandes trängselskatt räknas fram automatiskt.
 • Arbetsgivaren betalar sociala avgifter på beloppet och den anställde betalar skatt.
 • Alla beräkningar sker automatiskt.

Vill du veta mer? 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.