Ny utveckling 20 sep – 10 okt

okt 11, 2019

Här kommer en del av vad vi jobbat med under den senaste sprinten.

Funktioner

Möjlighet att ändra momsbeloppet för representation

Tidigare har funktionen för att ändra avdragsgill moms endast varit tillgänglig för ”vanliga utlägg”, och inte för representation. Det här är nu implementerat och finns som en inställning även för representation. Så företag med delvis avdragsgill moms kan ange dessa belopp på alla typer av utlägg där det behövs. Inställningen finns i kategorin för representation och på ”kugghjulet” till höger.

Rapportnummer SIE

Om numreringen av rapporter är aktiv och rapportmottagare är en SIE-fil, så kommer rapport-numret att följa med i fältet ”beskrivning” tillsammans med den vanliga beskrivningen. Den här möjligheten kommer snart att finnas för alla rapportmottagare.

Nya dimensioner

Nu fungerar Hogia Lön samt Excel som rapportmottagare med nya dimensioner.

Milersättning – olika lönearter för passagerare

Nu finns möjlighet att lägga till personlig information, exempelvis adress på utläggsrapporterna. Det här är en inställning som görs på Client Application och behöver aktiveras.

Traktamente för Norge

Nu är allt för norskt traktamente klart och finns i produktion.

Möjligt att lägga till adress och personlig information på utläggsrapport

Nu fungerar Hogia Lön samt Excel rapportmottagare med nya dimensioner.

Milersättning – olika lönearter för passagerare

I vår norska anpassning för milersättning så har vi lagt till möjligheten att ha egna lönearter/konton för passagerare, skattefritt och skattepliktigt.

Bättre och tydligare meny

Den äldre menyn för växling till Admin/Partnerläget har nu flyttats upp till toppen för att göra det enklare. Det finns möjlighet att använda den gamla eller den nya.

Dimensioner med slutdatum

Nu finns stöd för att stoppa rapporter som läggs på dimensioner vars datum har passerat.

Inställningar för traktamente

Det finns nu möjlighet att lägga till förinställda värden för avdrag gällande mat och boende. Inställningen görs på kategorin.

Uppdaterade priser för Telia Sense

Buggfixar

Kategorier

Nu finns det möjlighet att lägga till kategorier i mallar.

Importera milersättning

Möjlighet att importera en milersättning till en korttransaktion.

Korttransaktion tolkats som dubbletter

När du har parallella korttransaktioner och även lägger in utlägg manuellt så har det varnats för ”kvitto med samma datum/belopp och datum redan finns”. Detta är nu åtgärdat.

Lösenord

Matchningsfel på lösenorden när man tidigare växlade till engelska.

Rapporter

Nu hämtas rapporter alltid i RTS-fliken.

Länkar

Felaktiga länkar i vyn för rapporter, nu justerat så att de går till rapporten.

Utloggning

Tidigare har användaren loggas ut när det sker ändringar av användaruppgifter i gränssnittet för administratören.