Ny utveckling 2 juli – 28 aug

sep 2, 2019

Här kommer en del av vad vi jobbat med under sommaren. Då det varit uppehåll och semester för många har vi fokuserat på mindre punkter av ny funktionalitet samt underhåll. Men nu drar det igång för fullt igen, vi håller er uppdaterade!

Funktioner

Milersättning utan utbetalning

Efter önskemål från flera av våra kunder som enbart rapporterar in km i Companyexpense har vi öppnat upp möjligheten att registrera km till 0 kr. Tidigare har detta inte varit tillåtet och du har varit tvungen att skriva i ett värde.

Sortera rapporter på belopp

För att göra det enklare för administratörer att leta efter ett specifikt belopp i rapporterna är det är nu möjligt att sortera rapporter i stigande/fallande ordning beroende på deras belopp.

Möjlighet att markera alla utlägg på samma gång

På webben är det möjligt att inkludera alla utlägg i rapporten på en gång. Nu har vi även implementerat samma funktionalitet för Android och iOS.

Ändrat namn på ”E-postmottagare”

E-postmottagare har alltid varit en PDF-mottagare men har varit lätt att feltolka för våra användare som i många fall har trott det är en e-mail funktion. För att tydliggöra vad det är för typ av rapportmottagare har vi ändrat namn på ”E-postmottagare” till ”PDF-fil” och ersatt mailikonen med en .PDF-ikon.

Buggfixar

Uber kvitto delas upp på flera utlägg

Vidarebefordrade Uber kvitton delas felaktigt upp på flera utlägg.

Rapporter fastnar i TRANSER trots att de har fått fel från en av flera rapportmottagare

När rapporter skickas till en av flera rapportmottagare och rapportmottagaren misslyckas och ett felmeddelande skickas stannar rapporten i TRANFER.

HTML-kvitton visar felaktiga tecken

När jag vidarebefordrar html-kvitto från Hemköp (i gmail-webklient) till expense@companyexpense.se förstörs en del av innehållet i själva kvittot och datumet tolkas inte.

Rapporter listas inte om man anger nästa år i någon av specifikationerna i ett traktamente

Rapporter visas inte om man anger nästa år i någon av specifikationerna i ett traktamente. Detta pga att vi inte har beloppen än och således inte finns i databasen.

Html filer blir suddiga i rapporten

Html filer blir suddiga i rapporten när man förhandsgranskar. Exempel på kvitton: SJ, Hotel, Turkish Airlines, MatHem, Heathrow Express.

Felaktigt beteende vid ändring av kvittobild

Problem med att ändra kvittobild. Den automatiska analysen av ett nytt kvitto tolkar bara datum och valuta.

Problem med Avstämmningsrapport

När man som administratör försöker att tå ut en avstämningsrapport med en större mängd data får man ett mail med att rapporten är klar men filen går inte att komma åt från GUI:t.[space height=”20px”]

Går inte att ladda adminvyn för vanliga adminstratörer

När man loggar in som admin och väljer företag i vänstermenyn ska adminvyn laddas och visas utan att man blir utloggad.