Ny utveckling 4 juni – 1 juli

jul 5, 2019

Funktioner

Stöd för norskt regelverk 

Vi arbetar i skrivande stund med att implementera stöd för norsk regelverk i Companyexpense. Förutom stöd för norska språket har vi inför regelverk för representation och milersättning, traktamente kommer inom kort. 

I Norge finns det två olika typer av representation. ”Enkel bevertning på arbeidsstedet” beräknar all kostnad som avdragsgill men gör inget momsavdrag. ”Enkel bevertning på utested” är den andra typen och här är kostnaden avdragsgill om beloppet/person är <474 NOK men momsen är inte avdragsgill. Båda typerna av kostnader behöver styrkas med medföljande personer och dagordning/syfte.

För milersättning kan fler typer av fordon läggas till och du kan ange om du har ytterligare passagerare i bilen, om sträckan är körd på grusväg eller med transport.

Matavdrag med egna belopp

Vi har implementerat inställningar som gör det möjligt att styra traktamente med de vanliga tiderna men med egna belopp samt egna avdrag.

Buggfixar

Felaktig kategori för Volvo On Call och Telia Sense 

När man har mer än en milersättningsutläggstyp och skickar in en Volvo on call .csv fil blir resorna registrerade på slumpvis valda typer.

Stavningsfel i användarvyn

Under användarvyn där du bjuder in användare står det ”EXPORTERA ANVÄNDARES”, borde vara ”EXPORTERA ANVÄNDARE”.

Rubrik kan ställas in på “Konto” istället för “Lönekod”

När man förhandsgranskar en rapport för ett företag står det konto – Hogia Lön Plus. Ska vara lönekod – Hogia Lön Plus.

“Lägg till som delegat” för en administratör visas endast från den aktuella laddade användarvyn.

Listan över användare du kan välja bland när du lägger till delegat är begränsat till den aktuella vyn. Till exempel, om 10 användare visas kan du enbart välja av de 10 användarna. Du ska ha Möjlighet att välja fritt av alla användare I din organisation.

Inställningar kopieras inte alltid från mallar till nya organisationer

Recipient settings from template not always copied to new organizations
I FN standardmall ska allt vara i bockat gällande traktamente och milersättning så att dessa inställningar redan är satta när de sedan byter mottagare till Lön.

Tidskompileringsfel uppstår när ett felmddelande skickas

När ett felmeddelande skickas från Högia Lön och Agresso-rapportmottagarna uppstår ett undantag eftersom organisationsvariabeln inte är definierad och ett felmeddelande visas.

Ändra dimension på avvisade rapporter

Om en rapport avvisas med dimension i rubriken och rapporten kommer tillbaka till användaren när den avvisas kan du inte ändra något i rapportrubriken..

Crash bug på Android för internationella ersättningar

När du försöker spara en internationell ersättning på Android (både Samsung och Sony) kraschar appen. Kan bero på att beskrivningen inte fylldes i.

Import från Volvo On Call hanterar inte decimaler på korrekt sätt

.CSV från Volvo on Call importeras utan decimaler så 43,9 visas som 439.

Aktiverad endagsförrättning med rapporterad 0 traktamente gör så att skick hamnar under felaktiga

Ett företag har aktiverad endagsförrättning och en användare rapporterar ett traktamente med t ex 3h30 minuter som ger 0 summa gör att skick hamnar under felaktiga.