Medarbetarupplevelsen är lika viktig som kundupplevelsen

jun 17, 2019

Medarbetarupplevelsen är lika viktig som kundupplevelsenMånga företag sitter med omoderna it-lösningar som anses för dyra och tidskrävande att byta. Sällan tänker verksamheterna på hur medarbetarna upplever att arbeta i systemen och hur det därmed är att arbeta på företaget. En positiv upplevelse från medarbetare driver engagemang och produktivitet som i längden ger nöjda kunder.

Det pratas ofta om kundupplevelsen och hur vi kan få fler och nöjdare kunder genom att göra allt rätt. Genom att ta fram olika personas och mappar dem till kundresan, såväl i den fysiska världen som i våra online-flöden. Vi säkerställer hur alla delar i organisationen ska sluta upp och stötta i alla delar och tillföra värde vid varje touchpoint i kundresan.

Vi hör dock inte lika ofta om medarbetarens upplevelse och hur den resan ser ut. Vilka olika personas vi ser, vilka touchpoints de går igenom och vilket värde organisationen tillför de anställda under resans gång?

Vi kan idag se en tydlig koppling mellan att nöjda och glada medarbetare är lika med nöjda kunder.

En dålig kundupplevelse eller dålig upplevelse för medarbetaren leder dock till samma resultat att kunden eller den anställde lämnar (churn). Vi kan idag se en tydlig koppling mellan att nöjda och glada medarbetare är lika med nöjda kunder.

Något som verkligen dödar engagemanget hos medarbetare är tråkiga, administrativa, manuella och återkommande rutiner.

Hur kommer det sig då att det läggs begränsat med tid på att se över upplevelsen för anställda? En positiv medarbetarupplevelse driver engagemang och produktivitet. Den attraherar och engagerar och leder till en kundfokuserad kultur som uppmuntrar kunder till mer engagemang, vilket i sin tur skapar lojalitet.

Något som verkligen dödar engagemanget hos medarbetare är tråkiga, administrativa, manuella och återkommande rutiner. För att ge ett konkret exempel kan vi titta på området utläggshantering (bara ordet själv är jättetråkigt och de flesta av oss tappar energi). Läs exemplet och resten av artikeln via länken nedan.

Läs hela artikeln på Azets blogg!