Stöd för trängselskatt vid användande av förmånsbil

maj 27, 2019

Stöd för trängselskatt vid användande av förmånsbil
 
Från och med den 1 januari 2018 ändrades reglerna från Skatteverket. Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil har lyfts ut ur förmånsvärdet för att redovisas och beskattas separat som en skattepliktig förmån.
Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter som avser privat körning. Om du har en förmånsbil och kör privat kommer du att bli beskattad för eventuell trängselskatt som företaget betalar för om du inte väljer att ersätta företaget med beloppet. Arbetsgivaren ska beräkna och redovisa förmånsvärdet och skicka in det till arbetsgivardeklarationen månadsvis.
 
För att underlätta för användare och administratör har vi implementerat stöd även för trängselskattsförmån i Companyexpense.
 

Ny utläggstyp – Förmåner

Vi har infört en ny utläggstyp, Förmåner, på samma ställe som övriga utläggskategorier. Här kommer vi lägga till stöd för olika förmåner och första förmånen du hittar där är Trängselskattsförmån. Information som behövs i den modulen är beskrivning samt löneart.
 

Så här fungerar det för dig som användare

Om du har förmåner aktiverat på din användare kommer du få en ny kategori, Trängselskattsförmån, när du registrerar ett nytt utlägg. I förmånsvyn för registrering av trängselskatt ser det till vänster ut som ett vanligt utlägg och det finns möjlighet att bifoga eller dra in en PDF. Belopp tolkas och alla passager läses in. Användaren väljer aktuell period, totalt belopp samt alla avgifter för körning i tjänst. Det kvarvarande beloppet kommer den anställde bli förmånsbeskattad på. Man kan självklart välja att registrera trängselskattförmån manuellt.

Du kommer att kunna maila underlaget till expense@companyexpense.se. Vi jämför användaren med registreringsnumret i det skickade underlaget. Om inte bilregistreringsnumret från underlaget matchar användarens bilregistreringsnummer blir det registrerat som ett vanligt utlägg för användaren. I det här fallet kommer det ett e-postmeddelande och meddelande som säger Underlag för trängselskatt registrerat.

Trängselskattsförmån i Companyexpense

Så här gör du som administratör

Utläggskategorin kommer endast att exponeras för de användare som har valet aktiverat därför behöver du lägga till användare som ska ha möjlighet rapportera in trängselskattsförmån. Du kan enkelt välja att lägga till en eller flera användare i din organisation i en rullista över befintliga användare eller välja att söka på namn eller mailadress. Förutom användare behöver du också behöva lägga till information om registreringsnummer på bilen.

I och med att registreringsnumret är knutet till användaren kan vem som helst maila in fakturaunderlaget och vi mappar rätt fil till rätt användare. Kriteriet är att användaren har ett konto i Companyexpense. När underlaget tolkas som trängselskatt görs ett uppslag mot den personens alla organisationer och letar efter match om registreringsnumret finns uppsatt för trängselskattsförmån hos någon användare. Är det ett underlag som gäller fler bilar görs samma sökning för alla bilar. Vi notifierar självklart användare som fått underlag registrerat samt den som skickar in underlaget om allt gick bra eller något registreringsnummer inte är uppsatt.

Vill du veta mer? 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer.