Ny utveckling 8-28 mars

apr 2, 2019

Funktioner

Exponering logotyper

För att få en bättre översikt över utgifterna analyserar vi nu kvitton och när vi får en match från butiker exponerar vi butikslogotypen i Companyexpense på utlägget, utläggsrapporten och i godkännandevyn. 

Varning vid dubblett av kvitton

När du lägger till ett kvitto med samma belopp och datum som ett annat redan registrerat kvitto visas en varning. Lösningen finns redan i Android och nu är lösningen även implementerad för webb och iOS.

Importfunktion för nya dimensioner

Om man använder sig av de nya dimensionerna finns det nu, precis som för de gamla dimensionerna en importfunktion att använda sig av. Vi har även lagt till möjlighet att lägga till tidsintervall liknande projekt samt kunna importera start och sluttid för t.ex. projekt. 

Matris för inställningar av flera rapportmottagare

För att göra det tydligare och mer överskådligt vilka värden som ska skickas till varje rapportmottagare, om du använder dig av mer än en har vi förenklat funktionen. Inställningen för vad du skickar till respektive mottagare visas i en matris nedanför rapportmottagarena istället för i respektive.

Möjlighet att ställa in procentsats för avdragsgill moms

Tidigare har man kunnat ställa in av eller på för avdragsgill moms. För att möte de krav som gäller tex att endast 50 % av momsen på hyrbilen är avdragsgill har vi implementerat en inställning där det går att ställa in antal procent.

Buggfixar

Fel antal dagar i översikten för ersättning i apparna

Visar fel antal dagar för ersättning i apparna. I webben visas tex. fem dagar men fyra i apparna. 

Kan inte skicka rapport med inställningen ”Aktivera redigeringsläget” vald

Om man använder sig av fler rapportmottagare går det inte att skicka rapport om man har inställningen ”Aktivera redigeringsläget” aktiverad.  

Användare som har delegat går inte att radera.

Användare som har delegat går inte att radera, det borde det göra.

Kan inte lägga till kvittobild på en organisation som inte använder sig av moms

Kan inte lägga till kvittobild på en icke-momsorganisation. Ett fel uppstår när du försöker lägga till en kvittobild till ett utlägg när organisationen har ett dolt momsfält.

På iPhone 8 plus ser bakgrundsbilden hoptryckt ut

På iPhone 8 plus och andra större enheten får bakgrundsbilden ett hoptryckt utseende. 

Attestant som har slutat försvinner ej från attesteringen på avdelningsbasis.

Om man lagt till en attestant, avsluta/ta bort den personen från företaget, ligger användaren kvar som attestant och när man byter till en annan person så står det ”flera godkännare” och den personen som är avslutad står med som attestant. 

Favikon på partnernivå fungerar inte

Favikon som är satt som branding på partnernivå fungerar inte. Ikonen på fliken i webbläsaren visar fortfarande favikon som är satt på Client Application-nivå.