Ny utveckling 20 feb -7 mars

mar 11, 2019

Funktioner

Implementera Nmbrs som rapportmottagare (i prod. Inom kort, efter ord.release)

Vi har lagt till NMBRS som lönerapportmottagare för att möjliggöra ytterligare rapportmottagare för våra kunder. Gällande NMBRS och Excel som rapportmottagare är de enbart utvecklade för att använda med de nya dimensionerna.

Excel som rapportmottagare (i prod. Inom kort, efter ord.release)

Nu implementerar vi även möjligheten att ha Excel som rapportmottagare. Det kommer vara samma inställningar som i SIE gällande delsummeringar och bokföringsdatum. Man kan i avancerade inställningar under GUI kunna styra Filnamn, börja rad på X, inkludera rubriker eller inte samt kunna styra vad som ska komma i vilken kolumn samt kunna mappa kolumner med standardvärde lista.

 OBS! Man måste använda sig av de nya dimensionerna för att kunna använda ovanstående rapportmottagare vilket vi kommer aktivera undan för undan med scriptet vi tar fram för att konvertera till de nya dimenesionerna (se ny intern funktion). Väljer man någon av de nya rapportmottagarna om man inte har de nya dimensionerna kommer man få upp ett meddelande där det står att man måste kontakta supporten. Vi kommer hantera aktivering av de nya dimensionerna manuellt till alla är aktiverade för alla organisationer. Observera att man inte kan blanda rapportmottagare med nya och gamla dimensioner.

Byta blankett eurocard-beställning

Blanketten som skickas ut när man vill ansluta sig till Eurocard är utbytt mot en ny blankett med uppdaterade avtalsvillkor.

E-postmottagaren uppdelad per anställd

När man använder e-postmottagaren har man nu möjlighet att få summeringen uppdelad per användare. Det finns även möjlighet att välja konteringstyp samt om man vill använda sig av konton och eller lönearter.

Buggfixar

Texten ’Utläggsrapport <Förnamn> <Efternamn>’ borde alltid föreslås vid ny rapport

Om jag skapar jag ett nytt utlägg och inte har någon utläggsrapport så kan jag skapa en ny utläggsrapport inifrån utlägget. Då ska det stå ’Utläggsrapport <Förnamn> <Efternamn> på alla ställen där man skapar rapporten.

Adminändringar visas inte längst ner i rapporten

Om en konsult ändrar belopp eller betaltyp kommer dessa ändringar inte att visas (som de gjorde tidigare) längst ner i rapporten.

Felaktig lista över valutor i användarinställningar

I personliga inställningar kan du ställa in standardvaluta. Nu har denna lista fel format. Ska formateras som SEK (Svensk krona).

Milersättning försvinner om man bara skriver ’från’ på webben

Skapar jag en milersättning och bara skriver i ett värde från och sparar ser allt ok ut men den finns inte med i listan över utlägg. Om jag skapar en milersättning och skriver bara Från + antal kilometer, och sparar, då är fältet för ’Till’ borta nästa gång jag öppnar den.

Kan inte öppna inskickade rapporter i IOS

Det går inte att öppna en inskickad rapport i appen. Får meddelande: Information Rapporten är låst och kan därför inte öppnas eller sparas.

Det går inte att skapa ny organisation från webben

Felmeddelande om man väljer ’Prova gratis’ på vår hemsida.

App kraschar (android)

Android-appen kraschar för ett antal användare.

Person som har delegat blir utloggad

Användare som har delegat blir utloggad så fort man försöker byta från privat läge.

Nya dimensioner tvingar fält att vara synliga

I nya dimensioner kan man inte välja om något ska vara icke-synligt vilket är felaktigt. Alla val för dimensionerna bör vara valbara.