Ny utveckling 25 jan-19 feb

feb 21, 2019

Funktioner

Aktivera dubbla rapportmottagare

Nu är det äntligen dags att aktivera dubbla/parallella rapportmottagare. Det är funktionalitet vi arbetat med under de senaste iterationerna. Alla har nu möjlighet att använda sig av mer än en rapportmottagare och kombinera lön och bokföring. Det vanligaste exemplet är att privata utlägg går till lön och företagskort direkt till bokföringen. I inställningarna går det självklart att filtrera vad ni vill skicka till respektive mottagare. Vi har påbörjat arbetet med att komplettera informationstexterna i tjänsten och det kommer vi arbeta vidare med.

Rapportnummer in i Agdafilen

När man använder sig av rapportnumrering kommer numreringen med i filen till Agda. Det är upplagt på samma sätt som vi tidigare gjort mot Hogia.

Fel vid synkning av utlägg i app

För att undvika problematik som kan uppstå om man inte har den senaste versionen av utlägget när man öppnar utlägg, milersättning, traktamente eller drivmedelsförmån har vi gjort en lösning för detta. När man öppnar en rapport eller ett utlägg i appen görs en kontroll att det är samma version på utlägget i appen och via webben. Gäller både för Android och iOS.

Utlägg på samma datum i rapport

Har man tidigare skapat en rapport med flera kvitton som har samma datum så har nummerordningen skett slumpvis. Nu visas de alltid med samma nummer i rapporten varje gång den öppnas.

Buggfixar

Kontering saknas för traktamente då samma löneart specificeras för kostförmån

Rapporter hamnar under felaktiga. Kör kontomappning, traktamente dyker inte upp på lönearter.

Rapport matchar inte vid representationskategori utan avdragsgill moms

När organisationen har kryssat ur ”Avdragsgill moms” på representationskategorin och ”Annat” har valts som typ på representationsutlägget så balanserar inte konteringen.

Kreditkontering saknas

När man skickar en rapport till vanlig bokföring saknas kreditkonteringarna.

Går ej att ändra avslagna utlägg i en rapport i appen men det går på webben – Android

Det går ej att ändra en avslagen rapport i appen utan bara på webben.

Förhandsgranskning fungerar inte efter att man bytt e-postadress

Efter att man har bytt e-postadress så kommer man tillbaka till översikten. Provar man då att förhandsgranska en rapport så händer inget.

Ändra e-post slår inte igenom överallt

Om användaren byter sin e-post så försvinner tidigare meddelanden samt om man är konsult så kommer utskick av påminnelse om ny rapport till gamla e-postadressen.

Lägga till företagskort som alternativ i rapportmottagare

Lägga till företagskort som val gällande vilka mottagstyper som ska skickas till vald rapportmottagare.

Bulkskick med rapport som saknar kontering gör att alla rapporter hamnar i felaktiga

Bulkskick misslyckas och alla rapporter hamnar under felaktiga om t ex en rapport innehåller endagsförrättning när bolaget ej tillåter endagsförrättning.

Gamla kostnadsställen döljs inte vid påslag av nya dimensioner

Gamla kostnadsställen som använts med de ”gamla” dimensionerna döljs inte när man aktiverat de nya.

Fel e-postadress i appar efter byte

När man bytt e-postadress så får man prompt på lösenord men fel e-postadress visas så man kan inte logga in.