Ny utveckling 13 dec-9 jan

jan 15, 2019

Funktioner

Utökad hantering av Milersättning

Vi har utökat funktionen gällande milersättning och vi använder oss nu av Google Maps för att presentera en kartvy samt räkna ut avståndet som alternativ till dagens manuella rapportering. Men kan välja till- och frånadress med ”via” orter som ruttalternativ samt välja om det är en tur- och returresa. Gäller för både webb, iOS och Android.

Möjlighet att dölja körjournaler eller bankkoppling separat

Möjlighet för administratören att dela upp och välja att dölja enbart körjournaler eller bankkopplingar i tilläggstjänster istället för bara ett av- eller på alternativ.

Uppdateringar traktamentesbelopp 2019

Nivåerna för skattefri ersättning gällande traktamente utrikes är uppdaterade enligt lista från Skatteverket.

Uppdateringar förmåner för 2019

Nivåerna för kostförmåner är uppdaterade. Kostförmåner är uppdaterat till: FRUKOST 49 LUNCH/MIDDAG 98 HELT FRI KOST 

Buggfixar

  • Det går inte att ändra värdet eller betalsätt när en rapport ligger under redo att skickas/att attestera.
  • Prestandaproblem när man söker på organisationer.
  • OCR-tolken får alltför dåligt resultat vid skannade PDF-dokument.
  • Endagstraktamente för utland får svenska avdrag.
  • Tillåt administratörer att ändra rapporter fungerar inte.
  • Fördelning av normalarbetstiden per resultatenhet saknas i TLU-fil.