Ny utveckling 23 nov-12 dec

Dec 14, 2018

Funktioner

Kunna registrera reseräkning som en annan person

För att kunna göra reseräkning åt en annan person har vi byggt ut funktionaliteten med en ny funktion som hanterar detta. Administratören kan nu gå in och sätta behörighet på en användare som ska ha behörighet att göra utlägg åt en eller flera andra personer. Det är enbart utlägg (inklusive traktamenten, milersättningar etc, ej inställningar) användaren har rätt att utföra i egenskap av annan person. Det framgår i ändringsloggen i rapporten, vem som skickat in rapporten och för vem. Det syns också när man är inne som en annan person under bilden uppe till vänster, att man är inloggad som delegat.

Drivmedel – föregående månads mätarställning följer med till ny månad

Använder man drivmedelsförmån följer föregående månads mätarställning nu med till ny månad. Vill man kan man såklart ändra mätarinställningen.

Branding på partnernivå – Del 1

För de byråer som ligger under en Client Application har det funnit starka önskemål om att administratörerna för byråerna själva ska kunna göra en viss typ av branding. För att underlätta för administratörer för byråer har vi påbörjat första delen i vårt arbete för att möjliggöra detta.

Partnersidan har utökats med inställningar för branding där byrån ska kunna sätta ikon, färgsättning och bakgrundsbild, det ska också vara valbart om dessa ska vara låsta eller editerbara för slutkund. Liggande ikon som syns upp i vänster i app kommer kunna styras per byrå men inte organisation. Observera att i den här releasen innefattas enbart inställningar på partnersidan, inställningarna kommer inte synliggöras för användarna förrän i kommande release.

Tilläggsfunktioner – prisjusteringar

För de elektroniska körjournaler samt bankkopplingar vi erbjuder har vi ändrat texten för tilläggspris för från 20 kronor per användare och månad till 19 kr.

Mottagare och info vid val av Agresso Lön

Det går nu att fylla i en mottagaradress då man väljer Agresso Lön och inte vill ladda ner fil till datorn. Vi har även lagt till text och logga vid valet av mottagare samt kostförmån under traktamente.

Avvikande kontering på kostnadsställe

En lösning finns nu för att hantera verksamheter som är både momspliktig och ej momspliktig, där vår automatkontering inte har löst funktionaliteten fullt ut innan. Den är, baserat på kostnadsställe, fullt avdragsgill, delvis avdragsgill eller inte avdragsgill. Vi kan nu lägga till en procentsats till kostnadsstället samt ta hänsyn och lägga till detta i slutet av automatkonteringen. Observera att det här är en funktion som i dagsläget måste beställas av Companyexpense.

Buggfixar

  • Går ej att ändra utlägg för representation i befintlig rapport som blivit nekad.
  • Drivmedelsförmån saknar språkstöd.
  • Kompileringsfel vid inkommande mail till anställd där betalsätt finns men standardbetalsätt saknas.
  • SIE-fil med ” i beskrivning blir fel.
  • OCR-tolk fungerar inte vid inskickande av foto.
  • Rapport som har fått ett nekat utlägg går ej att radera.
  • PDF-rapporter med långa kontonamn och valuta visar inte beloppen.
  • Attest: Ett avslaget utlägg kan inte redigeras på iPhone
  • Går ej att radera rapporter under felaktiga/övriga, gäller administratörer i adminläge.