Standard för digitala kvitton framtagen

okt 16, 2018

Tidigare i år presenterades en enhetlig standard för att föra över kvittoinformation digitalt. Den är framtagen av IT och Telekomföretagen tillsammans med bland annat Svensk Handel, Skatteverket och leverantörer av kassaregister, betalterminaler samt leverantörer av system för elektroniska kvitton. I juni gjordes standarden tillgänglig för implementering i kassaregister.

Swedish Digital Receipt Standard

Att kunna ha en standard för digitala kvitton var en förutsättning för att fler ska kunna implementera digitala kvitton som ersättning för det fysiska kvittot i någon större utsträckning. Det finns flera anledningar till att efterfrågan på digitala kvitton var hög i konsumentledet. Ett stort skäl är miljöperspektivet. Idag skrivs det cirka 1,7 miljarder papperskvitton årligen bara i Sverige. Det motsvarar i runda slängar 60.000 träd. Kombinerar vi det med att merparten av dessa kvitton skrivs ut och därefter ligger kvar oanvänt då kunderna sällan tar med sig dem så är slöseriet enormt.

Ett annat skäl är fördelarna för både konsumenten och företagen. Konsumenten kan enkelt lagra sina kvitton och ha kvar uppgifter om garantier mm lätt åtkomligt och aldrig riskera att ett kvitto kommer bort. För handlarna kan de ge mer information om olika produkter, tjänster i samband med att kvittot skrivs ut. Dessutom innebär en digitaliserad kvittohantering en besparing rent ekonomiskt.

Vi ställde några frågor till Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert betalfrågor på Svensk Handel:

– Vi är naturligtvis glada över att branschen har enats om en standard. Det tar bort osäkerhetsfaktorerna för handlarna och oavsett leverantör vet de nu vilken standard som gäller.

– De främsta skälen för handlarna att införa digitala kvitton, som vi hör, är hållbarhet, kostnadsbesparingar och att de vill ha en modern butik som erbjuder digitala lösningar. Även att det underlättar i exempelvis garantifrågor spelar in.

På frågan om det är något han efterlyser från leverantör till handeln så svarar han så här:

– Konkreta kundcase, dvs exempel på företag som har implementerat digitala lösningar på ett smart sätt och deras erfarenheter.

Vad säger då Per Einarsson, VD på Findity:

– Vi är naturligtvis väldigt glada över att det nu finns en tydlig standard som har bred förankring. Det här gör att vi kan lägga undan alla osäkerhetsfaktorer som tidigare har funnits från såväl oss leverantörer som företagen som ska implementera lösningarna.

– Att konsumenterna är redo för detta råder det ingen tvekan om. Vi kan nog alla känna igen oss i situationer där vi får frågan om ”vill du ha kvittot?” och merparten säger nej tack och pappershögen bredvid kassan växer till ingen nytta. Samtidigt har vi alla erfarenhet från tillfällen när vi har letat efter ett kvitto för att kunna byta en vara eller kolla om garantin fortfarande gäller.

För företagen innebär detta att det nu inte finns några stora hinder att ge sina kunder en lösning där detta numera kan vara ett minne blott.