Jobba smartare med Robotic Process Automation

okt 9, 2018

Vad menas med Robotic Process Automation (RPA) och vad innebär det i praktiken?

RPA med robotics handlar om att datorisera enkla repetitiva arbetsuppgifter. Det innebär att man istället för att outsourca eller anställa fler kan låta robotar göra jobbet. Med andra ord kan man anställa en digital kollega som gör tråkiga och administrativa uppgifter medan de anställda får mer tid över för värdeskapande uppgifter.

Med hjälp av robotics kan ni:
  • Slippa repetitiva arbetsuppgifter och lägga tid på mer värdeskapande uppgifter
  • Göra mer med mindre, expandera utan att spendera.
  • Få snabbare, kortare och smartare processer.

För ekonomen kan robotar hjälpa till med flera processer. Bokföringsprocessen, skicka påminnelser och uppdatering av leverantörsregister är bara några exempel.

Med Companyexpenses RPA eller AI (Artificiell Intelligens), förenklas utläggshantering för både den anställde och för ekonomiavdelningen/redovisningsbyrån. Med hjälp av AI-teknik läses kvittot av och belopp, moms, datum och utläggskategori plockas fram och fylls i automatiskt. Den anställde behöver bara titta igenom att det ser korrekt ut och sedan skicka in sitt utlägg. Ekonomiavdelningen får ett komplett och färdigkonterat underlag.

Vanligtvis tar ett utlägg 24 minuter från köp till bokfört och klart. Med en automatiserad lösning kan man minska tiden med 75% så att det istället går på 8 minuter. För ett företag med 1000 anställda innebär dessa kostnadsbesparingar 200.000 kr i månaden eller 2,4 miljoner kronor per år.

Läs mer om hur du med hjälp av AI kan få en snabbare, kortare och smartare process för utläggshantering