Ny utveckling 17 aug-3 sep

Sep 5, 2018

Funktioner

Nya användarvillkor

Vi har uppdaterade användarvillkor och visar nu detta genom en banner högst upp på sidan på webben i privat läge. När man har läst och godkänt villkoren kan man enkelt ta bort bannern.

Egendefinierade dimensioner på utläggsnivå kommer nu även med på traktamente och milersättningar

Nu kommer egendefinierade dimensioner med på utläggsnivå, inte bara på utlägg, utan även på milersättningar eller traktamenten. Detta gäller de filer som går till rapportmottagarna SIE och Visma Agda.

Fortnox Lön

Vi har nu lagt till Fortnox Lön som rapportmottagare. Alla inställningar av kategorier och annat, knyts nu mot lönearter och utläggskoder. Det finns nu även en förenklad hantering att byta från Fortnox till Fortnox Lön. Fortnox Lön väljs på samma sätt som andra rapportmottagare under administratörsläge och Inställningar, eller i guiden när man skapar organisationen.

Beställningsformulär Firstcard

Vi har nu gjort möjligt att direkt beställa bankkoppling mot Firstcard direkt under Tilläggstjänster i administratörsläge. Funktionen är gjord på liknande sätt som våra andra bankkopplingar.

Ange antal deltagare vid representation

Istället för att behöva ange namnet och personen på alla deltagare kan man nu istället välja att bifoga ett underlag och ange antalet deltagare. Den tidigare funktionen finns också kvar, och där får man nu hjälp med förslag ur en lista på personer som tidigare angetts. I denna release finns detta endast på webbversionen. Appar uppdateras i kommande release.

Att-göra-lista utöver meddelanden

Under översikten lägger vi nu till ett kort som heter ‘Att göra’ där alla meddelanden som kräver hantering läggs. Dessa har tidigare legat under ‘Meddelanden’ och riskerat att försvinna långt ned i listan. De hanterade Att-göra-raderna hamnar sedan under fliken ‘Avklarade’. Denna lista fylls endast med uppgifter som gäller slutanvändaren. För administratörer visas som tidigare allt som behöver göras under administrationssidorna. I denna release finns detta endast på webbversionen. Appar uppdateras i kommande release.

Hogia och PAXml lönemottagare

Ny hantering av inställningar för Hogia och PAXml, liknande den som gjorts för Fortnox Lön. Kategorier och annat knyts nu mot Lönearter och Utläggskoder. Alla inställningar för dessa finns som tidigare under Inställningar på administratörssidorna.

Buggfixar

Fel i inrikes traktamente på Android

Det gick tidigare att att spara innan man fyllt i alla tvingade fält och då kraschade appen. Nu går det inte längre att spara förrän alla fält är ifyllda.

Fel vid byte av organisation på iPhone

Man kunde få detta felmeddelande ‘Could not fetch news feed’, varje gång man bläddrade mellan sina organisationer på iPhone. Detta är nu löst.

Förfallodatum för Firstcard-rapporter visades fel

Förfallodatum för Firstcard-rapporter visar nu n/a eftersom det saknas i deras filer. Tidigare visades 1900-01-01 under fliken Företagsrapporter i administratörsvyn.

Borttagna utlägg i samband med attest

Om man skickade en rapport till två olika kostnadsställen och en administratör sedan tar bort ena utlägget så fastnade rapporten och gick inte vidare. Att godkänna låg även kvar hos användaren som skulle godkänna utlägget som togs bort.

Tillfälliga godkännare under “Att attestera”

Här visades den ursprungliga godkännaren istället för vikarien man satt.

Attestering hoppar över ett steg

Hade man satt upp en struktur där rapporter skall attesteras av 2 personer så hoppade den över person nummer två i kedjan.

Gick inte att ladda ner rapportdokument från IE/Edge

När kunden försökte ladda ner en bokföringsfilen för mer än 20 rapporter hände ingenting ifall klienterna Microsoft Internet Explorer eller Edge användes.

Indexeringen fungerade inte för rapporter

Indexeringen misslyckades för vissa rapporter lite beroende på vilka inställningar företaget hade. 

Övriga buggfixar

  • Inskickat traktamente med betald frukost visade olika summor
  • Fel representationstyp visades på webben