Ny utveckling 28 jun-16 aug

Sep 4, 2018

Funktioner

Funktion för drivmedelsförmån

Nu kan du även hantera drivmedelsförmån i tjänsten. Detta kommer att finnas som en tilläggstjänst, men går redan nu att få kopplat. 

Hindra inskick av icke företagskortsrapporter

För de företag som endast använder företagskort så kan vi nu slå av möjligheten att även kunna skicka in manuella rapporter.

Visma Lön stödjer endast kostnadsställe på rapportnivå

Nu går det även att få med kostnadställe på utläggsnivå.

Bättre lista vid val av valuta på webben

Nu kommer valutorna i bokstavsordning enligt valutaförkortning med SEK, EUR och USD överst.

Lägg till stöd för Telia Sense

Nu går det även att importera körjournal från Telia Sense.

Begränsningar traktamente

Det går inte längre att skicka in ett traktamente med ett datum man redan skickat in för. Man får nu en notis om att det redan finns ett inskickat traktamente för denna period. Under inställningarna finns nu också valet att man inte kan skicka in traktamente för framtiden. Användaren får då ett meddelande om att slutdatum är framåt i tiden och behöver justeras för att kunna skickas in.

Fler dimensioner

Till rapportmottagarna Hogia Lön +, Visma Agda  och SIE-fil kan man lägga till fler egendefinierade dimensioner.

Buggfixar

Felsida vid förhandsgranskning av rapport på webben

När man gjorde en förhandsgranskning av en rapport dök det kort upp en felsida.

Admin ser inte rapporter

Vissa administratörer såg inga rapporter under rapportfliken.

Radera kvitto i Firefox

Det gick inte att trycka på papperskorgen och radera ett kvitto i Firefox. Symbolen syntes men det hände inget när man tryckte på den.

Attestering på kostnadsställe

Om du har skapat en utläggsrapport med två olika kostnadsställen och med olika godkännare och sedan skickar in. Om ena attestanten godkänner och den andra avslår då får användaren tillbaka sin rapport. Om användaren nu ändrar till samma kostnadsställe som det godkända utlägget och skickar in rapporten på nytt trillade rapporten igenom vid inskickning. Nu går den för godkännande igen.

Projekt följer inte med i Visma Lön TLU fil

Valde man Visma Lön TLU-fil och även har projekt så följer inte dessa med in.

Attestvyn stämmer inte under “Att attestera”

Attestvyn stämde inte när man i privatläge gick in under sitt företag och kollade på rapporterna under “Att attestera”. Om det är flera godkännare på samma rapport har det hänt att det visas olika namn beroende på när man tittar. Det är nu åtgärdat.

Hamnar fel efter skapande av ny rapport

Om man skapade ny rapport, lade till ett utlägg, och sparade, så kom man inte som förväntat till Översikts-fliken som tidigare. Det är nu åtgärdat.

Övriga buggar som är lösta:

  • Datum kunde skickas in fel på reseräkning
  • Betalsätt skiljde sig mellan webb och app
  • Radera person som är godkännare på rapport fungerade inte
  • Projekt försvann eller fastnade inte när man sparade rapporten