En smartare körjournal

May 18, 2018

Slipp manuellt arbete och ersätt dåtidens pappersjournaler och mallar med en digital lösning. Dina körningar dyker automatiskt upp i Companyexpense-appen och du väljer med ett klick vilka som ska vara med i din utläggsrapport. I och med att den elektroniska körjournalen håller koll på samtliga körningar slipper du allt pappersarbete och risken med en kostsam skatterevision. Med Companyexpense finns dessutom allt från tjänsteresan samlat på ett ställe. Milersättning rapporteras in tillsammans med traktamente och övriga utlägg. Digitalt och automatiskt. En app, en rapport, en attest.  Vår infograf visar hur det går till!

Representation på 1 minut
Ladda ned och läs mer här!