Investerare

 

Tack för ditt intresse i Findity AB

Som ett privatägt företag publicerar vi inte finansiell information offentligt. Investerare och andra medlemmar som behöver denna information för investeringar eller kreditändamål kan ansöka om tillgång genom att kontakta oss via e-post: info@findity.com