130 000

Konsumenter använder Sparakvittot

12 000

Använder digital utläggshantering

100 miljoner

Papperskvitton har blivit digitala

Välkommen till Findity

Den ledande plattformen för digitala kvitton

Vi vill förändra beteenden när det gäller hantering av papperskvitton och administrativa processer för att effektivisera och förbättra för handeln, konsumenten, företag, anställda, och inte minst för miljön.
För våra kunder innebär automatisering och digitalisering av kvitton ett enklare, snabbare, smartare och roligare sätt att hålla reda på kvitton, samt ett förenklande av administrativa processer.

Har du koll på dina kvitton?

Våra produkter

Vi tror att digitaliseringen av all data relaterad till enskilda inköp har ett enormt värde som bara kommer att öka i framtiden, och vill skapa nya möjligheter för att göra den mer effektiv, innovativ och tillfredsställande i alla led, från företag till handel och konsument.

Companyexpense

Gör som våra 12 000 användare

Reseräkna i telefonen

En smart och automatiserad lösning för den anställde, för chefen och för byrån.

Automatiserad hantering av kvitton och reseräkningar

Enklare

Rapportera kvitton, kortköp, traktamenten, representation och milersättning i samma app.

Snabbare

Kvitton tolkas automatiskt, koppla företagskortet till tjänsten och importera din elektroniska körjournal direkt in i appen.

Smartare

Utläggsrapporterna skickas in från mobilen. Allting bokförs automatiskt och förs direkt över till ekonomisystemet. En självlärande och träffsäker lösning som gör jobbet åt dig.

Companyexpense för stora byrån

Leverera Sveriges bästa utläggstjänst som om den vore er egen.
Marknadsför tjänsten under ert varumärke – låt oss stå för all utveckling.

Sparakvittot

130 000 konsumenter

sparar sina kvitton digitalt

Digitalisera dina kvitton

Alltid tillgängligt & säkert

Kvitton lagras säkert i molnet och är sökbara. Kvittot kan hämtas via telefon eller web från handlarens, bankens, kundklubben eller direkt från Findity’s app, digitalreceipts.

Tryggt

Trygghet vid retur-, reklamation-, öppet köp- och garantiärenden. Underlätta vid försäkringsvärden då det fysiska kvittot är skadat eller saknas. Påminnelser när garantiperioden är på väg att löpa ut.

Personifierat

Personifierade erbjudanden baserade på vad kunden brukar köpa. Integrerat med stämpelkort, presentkort och bonusköp. Information vid produktåterkallelser. 

Samlat

Garantibevis, manualer etc kan bifogas med det digitala kvittot. Produktinformation (ursprung och innehåll mm) finns tillgängligt direkt på kvittot.

Överblick

Överblick över inköp och ekonomi genom budgetverktyget.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@findity.com